Український дослідницький інститут неруйнівного контролю

Пошук

Перейти к содержанию

Загальна інформація

Сертифікація фахівців в галузі НК проводиться в Україні на І, ІІ і ІІІ (найвищий) кваліфікаційні рівні у відповідності з вимогами стандартів ІSO/ІEC 17024:2012 «Загальні вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію персоналу», ДСТУ ЕN ISO 9712:2014 "Неруйнівний контроль. Кваліфікація та сертифікація персоналу" та ДСТУ EN 4179:2017 «Авіаційно-космічна серія – атестація і сертифікація фахівців з неруйнівного контролю» у добровільній сфері сертифікації. Сертифікацію персоналу з НК з метою підтвердження кваліфікаційного рівня фахівців за одним або декількома методами НК промислової продукції певного призначення, забезпечення достовірності і об`єктивності результатів НК, здійснюють Органи із сертифікації персоналу (ОСП), які акредитовані Національним агентством з акредитації України (НААУ) та мають відповідні повноваження.


З метою подальшого підвищення кваліфікації фахівців з НК у різних галузях промисловостіі та враховуючи специфіку методів, засобів і систем НК на залізничному транспорті, у 2005р. на базі Українського науково-дослідного інститута неруйнівного контролю (ПрАТ «УкрНДІНК») було створено «Орган із сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю технічних об'єктів залізничного транспорту». Сертифікація фахівців з НК згідно вимог стандарту ДСТУ ЕN ISO 9712:2014 та ДСТУ EN 4179:2017 проводиться на підставі атестату акредитації №6О012 від 14 січня 2019р., виданого Національним агентством акредитації України ( офіційний сайт НААУ - http://naau.org.ua/).

Додаток до атестату акредитації: Сторінка 1 |  Сторінка 2 |  Сторінка 3

ОСП «УкрНДІНК» зареєстрований у договорі MRA ICNDT про багатостороннє визнання сертифікатів фахівців НК, виданих відповідно до стандартів ISO / IEC 17024:2012 та ДСТУ ЕN ISO 9712:2014 (сертифікат реєстрації, перелік зареєстрованих ОСП). Сертифікати, видані ОСП «УкрНДІНК», визнаються країнами, що підписали договір MRA ICNDT.

ОСП «УкрНДІНК» сприяє забезпеченню незалежної та безсторонньої оцінки компетентності персоналу для зміцнення довіри і визнання нашими клієнтами і задоволення їх потреб у підтвердженні кваліфікації персоналу відповідно до вимог міжнародного стандарту ДСТУ ЕN ISO 9712:2014 "Неруйнівний контроль. Кваліфікація та сертифікація персоналу" та EN 4179:2017 «Авіаційно-космічна серія – атестація і сертифікація фахівців з неруйнівного контролю» ). Політика ОСП «УкрНДІНК» у галузі управління якістю

Спеціальну підготовку фахівців до іспитів за визначеними методами НК у виробничих секторах згідно ДСТУ ЕN ISO 9712:2014 проводять визнані ОСП «УкрНДІНК» центри навчання (УЦ).


Атестація фахівців з НК проводиться у визнаних (акредитованих) ОСП «УкрНДІНК» атестаційних центрах з НК (АЦНК).

Наш девіз: Кваліфікований персонал – запорука якості!

Ми відкриті для своїх клієнтів і готові надати можливість ознайомлення з нашою діяльністю, нашими вимогами та системою якості.

Головна | Загальна інформація | Підстави діяльності | Сфера діяльності | Процедура сертифікації | Поточна інформація | Контакти | Мапа | Карта сайта


Назад к содержанию | Назад к главному меню