Український дослідницький інститут неруйнівного контролю

Пошук

Перейти к содержанию

Процедура сертифікації

1. Порядок сертифікації

Процедура сертифікації починається з подачі Заявки в ОСП «УкрНДІНК». Заявка може бути як від роботодавця кандидата, так і від самого кандидата, якщо кандидат і роботодавець - одна особа. Разом з нею до ОСП «УкрНДІНК» подаються Документи, необхідні для проведення сертифікації.

Бланки заявок для проведення сертифікації

На підставі експертизи поданої заявки ОСП «УкрНДІНК» надає Заявнику направлення, в якому вказано необхідний об`єм спеціальної підготовки і стажування (за необхідності), та реквізити учбових (УЦ) і атестаційних центрів (АЦНК) визнаних ОСП «УкрНДІНК», в яких кандидат може пройти спецпідготовку і атестацію.

На підставі направлення кандидат звертається в один із вказаних учбових центрів, де проходить спецпідготовку і отримує свідоцтво про навчання, копії якого він повинен надати в АЦНК і ОСП «УкрНДІНК».

Після проходження спецпідготовки кандидат або проходить стажування (якщо у нього недостатньо досвіду роботи в сфері НК) або звертається до одного з вказаних в направленні АЦНК, де проходить атестацію (складає кваліфікаційний іспит).

На підставі експертизи екзаменаційних документів, з урахуванням матеріалів поданої заявки та свідоцтва про спецпідготовку (також довідки про стажування за необхідності), ОСП «УкрНДІНК» приймає рішення про сертифікацію фахівця.У разі позитивного рішення фахівець включається в єдиний реєстр фахівців з НК (Скачати Єдиний Реєстр сертифікованих фахівців) та йому видається кваліфікаційне посвідчення і сертифікат. Зазначені документи видаються фахівцю на підставі його власної Заяви встановленої форми, яку рекомендується подавати в ОСП «УкрНДІНК» разом із заявкою на сертифікацію.

Термін дії сертифікату і кваліфікаційного посвідчення встановлюється:
* 3 роки для І і ІІ рівнів кваліфікації;
* 5 років для ІІІ рівня кваліфікації


2. Вимоги до загальної і спеціальної підготовки

Підготовка на І і ІІ рівні

Кандидат на І чи ІІ рівні кваліфікації повинен надати документальне підтвердження про успішне закінчення курсу підготовки з того методу і рівня, за яким він прагне одержати сертифікацію, у визнаному ОСП «УкрНДІНК» учбовому центрі.

Підготовка на ІІІ рівень

З урахуванням наукового і технічного потенціалу кандидатів на ІІІ рівень кваліфікації, підготовку до сертифікації можна отримати різними способами: відвідування курсів підготовки, участь у конференціях чи семінарах (які організують промислові чи незалежні асоціації), вивчення навчальних посібників, періодичних видань та інших спеціалізованих друкованих матеріалів.


3. Фізична придатність

Кандидати повинні представити документальне підтвердження задовільного стану свого зору, що засвідчує окуліст, оптометрист чи інший уповноважений фахівець-медик відповідно до таких вимог:
* на близькій відстані гострота зору кандидата повинна бути така, щоб він міг прочитати букви мінімум розміру 1 за таблицею Джегера чи №4,5 шрифту „Times Roman” чи букви еквівалентного розміру з відстані не менше 30 см одним чи обома очима в окулярах чи без окулярів.
* сприйняття кольору повинне бути достатнє для того, щоб кандидат міг розрізнити і диференціювати контраст між кольорами, використовуваними у методі неруйнівного контролю, що визначений роботодавцем.Перевіряння гостроти зору потрібно проводити не менше одного разу на рік.

Рекомендована форма довідки представлена у Посібнику для кандидита.


4. Продовження строку дії сертифікату і повторна сертифікація

Фахівці І та ІІ рівнів кваліфікації

Продовження строку дії сертифіката

Після закінчення першого терміну дії сертифікату і кваліфікаційного посвідчення І або ІІ рівня фахівець, який бажає продовжити виробничу діяльність у сфері дії цих документів, повинен:

подати в ОСП «УкрНДІНК» заявку встановленої форми від роботодавця з тими ж додатками, що і при первинній сертифікації (за виключенням копії документу про освіту), копію сертифікату з відмітками роботодавця про роботу фахівця, а також особисту заяву.

Повторна сертифікація

Після закінчення кожного другого терміну дії сертифікату фахівець проходить повторну сертифікацію.

Для поновлення дії сертифікату фахівець повинен:
* надати документ про задовільні результати перевірки гостроти зору, що проводилась упродовж попередніх 12 місяців
* надати письмове підтвердження задовільної неперервної роботи по спеціальності без значної перерви в роботі
* подати в ОСП «УкрНДІНК» заявку встановленої форми від роботодавця з тими ж додатками, що і при первинній сертифікації (за виключенням копії документу про освіту), копію сертифікату з відмітками роботодавця про роботу фахівця, а також особисту заяву.

На підставі експертизи поданих документів фахівцю надається направлення в один із АЦНК системи ОСП «УкрНДІНК», де він повинен скласти практичний іспит за спрощеною процедурою (під час цього екзамену оцінюють фактичне уміння здійснювати неруйнівний контроль). У разі успішного складання практичного екзамену за спрощеною процедурою – фахівцю видається сертифікат і кваліфікаційне посвідчення на новий термін дії.

Фахівці ІІІ рівня кваліфікації

Продовження строку дії сертифіката

Після закінчення першого строку дії сертифіката фахівця ІІІ рівня та кожні подальші десять років сертифікацію можна продовжити на новий п’ятирічний період за умови, що фахівець відповідає таким вимогам:

представляє документ про задовільні результати перевірки гостроти зору, що проводилась упродовж попередніх 12 місяців;

На підставі експертизи поданих документів ОСП «УкрНДІНК» надає дві можливості:
* за наявності письмового підтвердження задовільної неперервної роботи по спеціальності без значної перерви в роботі за методом контролю, з якого його сертифіковано – дія сертифікату продовжується на новий термін
* за відсутності письмового підтвердження задовільної неперервної роботи по спеціальності без значної перерви в роботі (залежно від вибору самого осертифікованого кандидата ІІІ рівня) фахівець повинен:
1. успішно скласти письмовий екзамен, що містить не менше 20 питань щодо застосування методу контролю у відповідному секторі (з яких не менше чотирьох потребують письмових відповідей, які демонструють розуміння сучасних методик з НК, знання стандартів, кодів чи технічних умов і застосовуваної технології), а також на вибір ОСП мінімум п’яти питань щодо вимог системи сертифікації;
2. задовольняти вимоги структурної системи накопичування та підраховування балів (згідно ISO 9712:2012 Додаток С)

У разі задоволення фахівцем однієї з вищезазначених вимог (системи накопичення балів або успішного складання письмового іспиту) –строк дії сертифікату і кваліфікаційного посвідчення фахівця продовжується.

Повторна сертифікація

Після закінчення кожного другого терміну дії сертифікату (через 10 років від дати видачі першого сертифікату ).

Для поновлення сертифікату та кваліфікаційного посвідчення фахівець повинен:
* надати документ про задовільні результати перевірки гостроти зору, що проводилась упродовж попередніх 12 місяців
* надати письмове підтвердження задовільної неперервної роботи по спеціальності без значної перерви в роботі
* подати в ОСП «УкрНДІНК» заявку встановленої форми від роботодавця з тими ж додатками, що і при первинній сертифікації (за виключенням копії документу про освіту), копію сертифікату з відмітками роботодавця про роботу фахівця, а також особисту заяву.

На підставі експертизи поданих документів фахівець ІІІ рівня може відновити свій сертифікат та кваліфікаційне посвідчення.
.

Залежно від вибору самого сертифікованого кандидата ІІІ рівня) фахівець повинен:
* успішно скласти письмовий екзамен, що містить не менше 20 питань щодо застосування методу контролю у відповідному секторі (з яких не менше чотирьох потребують письмових відповідей, які демонструють розуміння сучасних методик з НК, знання стандартів, кодів чи технічних умов і застосовуваної технології), а також на вибір ОСП мінімум п’яти питань щодо вимог системи сертифікації;
* задовольняти вимоги структурної системи накопичування та підраховування балів (згідно ISO 9712:2012 Додаток С)

У разі задоволення фахівцем однієї з вищезазначених вимог (системи накопичення балів або успішного складання письмового іспиту) –сертифікату і кваліфікаційного посвідчення фахівця поновлюються на новий термін.

5. Публікація результатів сертифікації

Дані про фахівців, що пройшли сертифікацію, заносяться до Єдиного Реєстру сертифікованих фахівців з НК,який регулярно публікується на сайті http://www.ndt.com.ua (актуалізується не рідше одного разу на місяць) та в інших спеціалізованих виданнях у галузі НК( Скачати Реєстр сертифікованих фахівців).

Фахівці, сертифікати яких визнано недійсними, виключаються з Реєстру. Інформація про виключення з Реєстру публікується на сайті http://www.ndt.com.ua (актуалізується не рідше одного разу на місяць) та в інших спеціалізованих виданнях у галузі НК (Скачати Реєстр анульованих сертифікатів).

6. Відхилення заявки

ОСП «УкрНДІНК» може відхилити заявку на проведення сертифікації фахівця з НК, письмово повідомивши заявника про причини відмови, на таких підставах:
* недостатній обсяг навчання за заявленим методом контролю або навчання в невизнаному ОСП «УкрНДІНК» навчальному центрі;
* некомплектність поданих документів (після повідомлення заявника про необхідність їх доповнення);
* недостатній практичний стаж роботи;
* незадовільний стан здоров'я;
* інші відхилення від вимог, встановлених діючими НД.

7. Оплата послуг за сертифікацію та інспекційний контроль

Вартість сертифікації однакова для всіх бажаючих, яка для внутрішнього та зовнішнього ринків визначається фактичними витратами ОСП, які вказуються в "Договорі на сертифікацію" між УкрНДІНК і ЗАЯВНИКОМ (фізичною або юридичною особою). Усі витрати по проведенню сертиікації оплачується роботодавцем / або фізичною особою- кандидатом на сертифікацію.

Усі витрати по проведенню інспекційного контролю оплачуються власником / роботодавцем власника сертифікату до початку інспекційного контролю на підставі рахунка, що направляється одночасно з повідомленням про інспекційний контроль.

8. Анулювання сертифікату

ОСП «УкрНДІНК» визнає сертифікат недійсним і приймає рішення про його анулювання у разі, якщо
* термін дії сертифікату закінчився;
* фахівець став фізично недієздатним виконувати свої обов'язки, що підтверджується медичним висновком;
* за результатами інспекційного контролю або перевірки скарги на сертифікованого фахівця встановлено факт порушення вимог системи сертифікації персоналу;
* встановлено наявність значної перерви (більш одного року) у роботі з методу контролю, за яким фахівець сертифікований;
* відсутня оплата робіт із сертифікації або інспекційного контролю.

9. Інспекційний контроль

У період дії сертифіката ОСП «УкрНДІНК» здійснює інспекційний контроль фахівця - власника сертифіката. Інспекційний контроль здійснюється не рідше 1 разу протягом терміну дії сертифіката.

ОСП «УкрНДІНК» подає роботодавцю висновок за результатами інспекційного контролю, у якому зазначаються зауваження і пропозиції по їх усуненню.

У випадку негативних висновків за результатами інспекційного контролю ОСП «УкрНДІНК» може прийняти рішення про анулювання сертифікату ї кваліфікаційного посвідчення. Усі витрати по проведенню інспекційного контролю оплачуються власником до початку інспекційного контролю на підставі рахунка, що направляється одночасно з повідомленням про інспекційний контроль.Головна | Загальна інформація | Підстави діяльності | Сфера діяльності | Процедура сертифікації | Поточна інформація | Контакти | Мапа | Карта сайта


Назад к содержанию | Назад к главному меню